Шта је један зид рекао другом зиду

Зацхари:Шта је један зид рекао другом зиду?
Том:Шта?
Зацхари:„Наћи ћемо се на углу.“