Жариште

Осећате ли се мало топло у последње време? Десет најтоплијих година у забележеној историји догодило се од 1991. године. 2005. је на првом месту. А животиње осећају врућину.